خدمات فنی و تاسیسات ساختمانی تهران پایتخت - شبانه روزی - 09121759429

مقالات و دانستنی ها

مقالات-لایروبی چاه

شیوه های متداول مهار بندی گود

مهار بندی جداره ها بوسیله المان های پشت بندهای افقی و مایل (Braced wall using wale struts)

این شیوه ساده برای نگهداری و حفاظت جداره های حاصل از گودبرداری و برای پیشگیری از تغییر مکان

های جانبی در گودهایی با عرض کم در محیط های شهری استفاده می شود از عیوب این روش اتلاف

قابل توجهی از فضای کاری درون گود و محدودیت در به کارگیری ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز و

همینطور افزایش ریسک برخورد با المان ها و به مخاطره انداختن آنها می باشد.

 

مهاربندی بوسیله المان های کششی (Soldier beam& lagging)


 
این روش به عنوان روش متداول در پایدار سازی موقت گود در مناطق شهری استفاده می شود. در این

روش از پروفیل های معمول فولادی به شکل ستون های پیوسته که داخل خاک فرو برده می شوند

استفاده می شود که تا عمق کف گود اجرا خواهند شد. فاصله بین المان ها بین ۲ الی ۴ متر است

طوری که بتوان فضای مابین آنها را با الوارهای چوبی (لارده چینی) پرکرد.این روش از مهارهای

کششی به جهت حفاظت جانبی گود استفاده می شود و اتصال ما بین ستون ها بوسیله میل مهارها و

جوشکاری انجام می شود.

 

مهاربندی بوسیله سپر کوبی (Braced sheet pile)


در این شیوه صفحات فلزی Sheet pile درون خاک و جداره گود توسط چکش پنوماتیک و با استفاده از

لرزش کوبیده می شوند و با انواع اتصالات بین خود به همدیگر متصل شده و یک جداره پیوسته را

تشکیل می دهند از مزایای این روش آسانی در کوبیدن ـ نصب و بیرون کشیدن آنها به دیگر روش ها

برتری داشته و مصالح آن دوباره قابل استفاده در پروژه های دیگر می باشد، همچنین در این روش به

المان های افقی و مایل کمتری احتیاج می باشد.

پس بنابراین محدودیت های اشغال فضای درون گود کمتر وجود دارد. لیکن از جمله عیوب این روش

وابستگی به نصب سپرهای فلزی می باشند که در محیط های شهری به علت وجود تاسیسات

زیربنایی شهری و ایجاد لرزش و صدای ناشی از کوبش سپرها محدودیت هایی را بوجود می آورد.

همچنین کوبیدن سپرها در زمین های سنگی و یا خاک های بسیار متراکم با دشواری انجام پذیر است

و در زمین های با شرایط فوق با محدودیت مواجه می شود.

 

 

مهار بندی بوسیله شمع های درجا (Bored pile walls)


یکی از شیوه های متداول در پایداری و حفاظت جداره ها با شرایط متنوع از جمله زمین سخت و

سست و نرم استفاده از شمع های درجا می باشد و در بعضی موارد علاوه بر ایفای نقش حفاظت

جانبی نقش آب بندی را هم انجام می دهد و همواره در شرایط نیاز بار قائم را تحمل می کند. مهار بندی

جداره ها توسط شمع های درجا در موارد زیر بعنوان گزینه برتر برای سیستم های حفاظت جانبی گود

مطرح می باشند:

- در مواردی که امکان اجرای سپر فولادی (کوبیدن و نصب) وجود ندارد و یا سختی و تراکم زمین بیش از

حد توان سپر کوبی و با دشواری زیادی مواجهه می باشد.

- در شرایطی که به علت وجود آب های زیر زمینی و بالا بودن سطح آن ،نیاز به آب بند بودن جداره می

باشد.

- در مواردی که امکان ایجاد مهارهای جانبی (کششی) در زیر ساختمان های اطراف ناشی از

گودبرداری وجود ندارد و یا در تلاقی با تاسیسات زیر بنایی شهری و مستحدثات زیرزمینی (تونل) باشد.

- زمانی که امکان استفاده از سیستم حفاظت گود به عنوان بخشی از سازه اصلی و باربری وجود

داشته باشد.

شیوه های مختلفی برای اجرای تکنیک های شمع های درجا ریز وجود دارد و مرسوم ترین آنها عبارتند

از:

الف) اجرای دیوار محافظت پیوسته (آب بند)

ب) اجرای دیوار محافظت ناپیوسته

 

 الف) اجرای دیوار محافظ پیوسته (آب بند)


دراین شیوه نخست شمع هایی با بتن پلاستیک یک در میان حفاری و اجرا می شود و سپس با رعایت

هم پوشانی شمع های اصلی و سازه ای با رعایت احداث جداره زنجیره ای و پیوسته اجرا می شود.

 

ب) اجرای دیوار محافظت ناپیوسته


در مواردی که توده خاک و سنگ دارای چسبندگی زیاد بوده و سطح آب های زیر، پایین بوده ،می توان از

شمع های درجا ریز ناپیوسته و با فاصله استفاده کرد. در این شیوه به علت چسبندگی بین دانه های

خاک، میان شمع ها با وجود پدیده قوس خوردگی پایداری جانبی وجود دارد . با در نظر گرفتن شرایط و

پارامترهای ژئوتکنیکی خاک معمولا حداکثر فاصله محور تا محور شمع های اصلی ۲ برابر قطر شمع ها

می باشد.

همینطور در این شیوه پایداری در برابر نیروهای جانبی هم مدنظر قرار می گیرد. این شیوه در پایداری

های کوتاه مدت کارایی داشته و در اثر مرور زمان احتمال هوازدگی بین شمع ها وجود دارد و در طولانی

مدت نیز تغییر مشخصات خاک و بعضی از پارامترهای آن همانند از دست دادن آب و یا حالت اشباع پیدا

نمودن آن سبب ریزش خاک بین شمع ها شده و برای پیشگیری از آن می توان از بتن پاشی

(شاتکریت) و با بستن مش پوشش لازم را برای پایداری ایجاد کرد.

 

مهار بندی توسط دیوار دیافراگمی (Diaphragm walls-Slurry wall)


یکی دیگر از شیوه های محافظت از جداره گود ،احداث دیوار دیافراگمی و یا دیوار دوغابی Slurry Wall

می باشد.این روش نخست توسط دستگاه های گراب متناسب با شرایط زمین حفاری قسمتی از دیوار

انجام می شود و همزمان با حفاری برای پایداری جداره دیواره حفاری شده و پیشگیری از ریزش های

موضعی از دوغاب بنتونیت استفاده می شود تشکیل کیک بنتونیت در درون دیواره حفاری شده و نفوذ در

لایه های دانه ای جداره سبب می شود جداره همواره پایدار بماند و بلافاصله بعد از رسیدن به عمق

مورد نظر آرماتور گذاری شده و در نهایت بتن ریزی می شود. این روش در زیر هسته سدهای خاکی

کاربرد بسیار دارد و از هرگونه نشتی جلوگیری می کند. استفاده از این تکنیک در مناطق شهری

محدودیت های نظیر استفاده از روش مهار بندی افقی و مایل و المان های کششی را دارا می باشد.

 

جداره های مهاربندی شده بوسیله نیلینگ (Soil nailing)


این شیوه از حدود سه ده اخیر شروع شده و تاحالا نیز به عنوان یک تکنیک برای پایداری ترانشه ها و

حفاظت گود با انعطاف پذیری بالا استفاده می شود.

 

روش اجرای نیلینگ (nailing)


تئوری استفاده از شیوه نیلینگ بر مبنای مسلح کردن و مقاوم کردن توده خاک با استفاده از دوختن

توده خاک بوسیله مهارهای کششی فولادی Nail با فواصل نزدیک به همدیگر می باشد.

استفاده از این شیوه باعث:


۱- افزایش مقاومت برشی توده خاک می شود.


۲- محدود کردن و تحت کنترل در آوردن تغییر مکان های خاک بر اثر افزایش مقاومت برشی در سطح

لغزش Slid به علت افزایش نیروی قائم می شود.


۳- سبب کاهش نیروی لغزش در سطح گسیختگی و لغزشی می شود.

باید توجه کرد کلیه سطوح ترانشه های حفاری شده که توسط نیلینگ بایستی مسلح شوندبا

استفاده از شبکه مش و شاتکریت نخست حفاظت شده و سپس سیستم نیلینگ روی آنها اجرا می

شوند.

 

کاربرد نیلینگ در پروژه های عمرانی


۱- پایداری ترانشه ها در احداث بزرگراه ها و راه آهن ها.

۲-پایداری جداره تونل ها وسازه های زیر زمینی.

۳- پایدار سازی و حفاظت گود در سازه های مناطق شهری، ساختمان های اطراف گود، ایستگاه های

زیر زمینی مترو و…

۴- پایدار سازی کوله های اطراف پل ها در زمین های سست و ریزشی.

مهار کششی نیلینگ عموما از آرماتورهای فولادی با قطر ۲۰ الی ۴۰ میلیمتر و با حدتسلیم ۴۲۰ الی

۵۰۰نیوتن بر میلیمتر مربع استفاده می شوند که داخل یک چال حفاری شده با قطر ۷۶ الی ۱۵۰

میلیمتر قرارگرفته و دور آن درون چال تزریق می شود. فواصل بین مهارهای کششی در حدود ۱ الی ۲

متر می باشد و طول آنها نیز در حدود ۷۰ الی ۱۰۰ درصد ارتفاع گود می باشد و دست کم شیب نسبت

به افق حدودا ۱۵ درجه می باشد.

باید توجه داشت که رویه شاتکریت شده روی ترانشه های حفاری شده نقش سازه ای نداشته اما می

توان برای اطمینان برای پایداری موقت خاک بین مهارها استفاده کرد.

 

مراحل اجرای سیستم نیلینگ (nailing)


مطابق با شکل مراحل اجرای نیلینگ بطور شماتیک نمایش داده شده است .


۱-گودبرداری در مرحله نخست ترانشه و یا گود و ایجاد پله بعدی عملیات.


۲-حفاری چاه برای نصب مهار کششی Nail.


3- گذاشتن آرماتور درون چال و تزریق چال.


۴- اجرای سیستم زهکشی و اجرای شاتکریت جداره و نصب ضخامت فولادی.


۵- گودبرداری مرحله بعدی ترانشه و یا گود و ایجاد پله های بعدی علمیات.


۶- اجرای پوشش شاتکریت نهایی بعد از اتمام آخرین مرحله حفاری.

 

اصول طراحی نیلینگ (nailing)


مراحل طراحی سیستم نیلینگ بشکل زیر است:

• هندسه سازه تعیین شود.

• عمق و زاویه شیب خاکبرداری تعیین شود.

• بارگذاری و سربار بارهای وارده به Nail و موقعیت سطح افزایش تخمین زده شود.

• انتخاب نوع آرماتور شامل: سطح مقطع، طول و فاصله از همدیگر و در هر تراز مقاومت موضعی آنها

تضمین شود تا مقاومت از لحاظ استحکام و ظرفیت چسبندگی برای تحمل نیروها تخمین زده شده و با

ضریب اطمینان مناسب و مورد قبول کنترل شوند.

• پایداری کل سازه نگهدارنده و خاک مجاور آن هنگام حفاری گود و ایجاد پله های حفاری و بررسی و

کنترل ضریب اطمینان قابل قبول.

• تخمین نیروهای وارده بر صفحه فولادی Bearing plate

• در نظر داشتن سطح پیزومتریک آب های زیر زمینی و لحاظ نمودن سیستم زهکش

 

نتیجه گیری:


استفاده از شیوه نیلینگ به عنوان یک سیستم حفاظت جداره ترانشه و گود در مناطق شهری و

فضاهای محدود بسیار کارا بوده و به علت امکان هم زمانی اجرا در چند جبهه کاری از سرعت خوبی

برخوردار می باشد و با توجه به درجه پایداری امکان اجرای گود قائم وجود داشته و همچنین در انواع

شرایط خاک، اجرای آن امکان پذیر می باشد که اساسی ترین ویژگی این شیوه محسوب می شود و

برای سازه های زیر زمینی بخصوص در فضای های محدود شهری همانند ایستگاه های مترو مناسب

می باشد.

 

برچسب ها :

لوله بازکنی ، تخلیه چاه ، حفاری چاه ، لایروبی چاه ، لوله کشی

راه های رفع گرفتگی لوله ، طریقه رفع لوله گرفتگی ، برطرف کردن گرفتگی لوله

اطلاعات تماس

      ایران ،تهران      

 

       09121759429

 لوله بازکنی , تخلیه چاه , لایروبی چاه , حفاری چاه , حفاری چاه عمیق , تاسیسات ساختمان , لوله کشی آب و فاضلاب ,لوله بازکنی در تهران ,لوله بازکنی در غرب تهران ,لوله بازکنی در شمال تهران ,لوله بازکنی در شرق تهران ,لوله بازکنی در جنوب تهران , لوله بازکن , تعمیرات لوله آب , لوله آب , چاه کن , تخلیه چاه در تهران ,تخلیه چاه در غرب تهران ,تخلیه چاه در شمال تهران ,تخلیه چاه در شرق تهران ,تخلیه چاه در جنوب تهران , لوله بازکنی 24 ساعته , لوله بازکنی شبانه روزی , لوله بازکنی همه روزه , لوله بازکنی فوری , تخلیه چاه فوری , لوله بازکن , چاه بازکن ,لوله بازکنی چالوس , گرفتگی لوله , گرفتگی فاضلاب , گرفتگی توالت , گرفتگی دستشویی , گرفتگی تولت فرنگی , گرفتگی سینک ظرفشوییباز کردن لوله فاضلابباز کردن لولهباز کردن چاه توالتباز کردن چاه فاضلابباز کردن لوله توالت , گرفتگی توالت ایرانی , تعمیرات توالت , تعمیرات توالت فرنگی , تعمیرات توالت ایرانی , گرفتگی چاه , گرفتگی چاه فاضلاب , گرفتگی چاه آشپزخانه , بازکردن راه آب فاضلاب , محلول لوله بازکن , رفع گرفتگی سیفون , لوله باز کنی